Sponsorer

Teatrets forestillinger er sponsoreret af:

STATENS KUNSTRÅDS SCENEKUNSTUDVALG KØBENHAVNS KOMMUNES SCENEKUNSTUDVAL AUGUSTINUS FONDEN BECKETT-FONDEN SPORTGOODSFONDEN NORDEA FONDEN TUBORGFONDET BG FONDEN BIKUBEN FONDEN SPARK WILHELM HANSEN FONDEN

AP Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene formål

Konsul Georg Jorcks og Hustru Emma Jorcks Fond

Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

Toyota - Fonden

Dansk Skuespillerforbund

Nicolai og Felix Fonden